agencija za ekologiju
 

    Adresa:
  Tel/Fax:
  E-mail:

 Proizvodnja :
 Tel/Fax:
  E-Mail:
23300 Kikinda, Sterije Popovića 42
+381 (0) 230 439 200, +381 (0) 230 437 999
office@envirotech.rs


+381 (0) 230 434 674
support@envirotech.rs


Najjeftiniji i najbrži put za obezbeđivanje higijenski ispravne pijaće vode!
 

     

 
JAVNA ČESMA U KIKINDI - KIKINDA V
 

 
 

 
 

Česma ispred hrama Sv. Kozme i Damjana, Kikinda, Opština Kikinda

 
 
 
 

U eksploataciji od decembra 2009. godine

Investitor:

Direkcija za izgradnju grada, Kikinda

Kapacitet:

200 l/h

Primenjena
tehnologija:

Mehanička filtracija,reversna osmoza, dezodoracija, UV sterilizacija

Distribucija vode:

Senzorske slavine

Karakteristični
sastojci u vodi:

Vodovodna voda

Prečišćena voda

MDK

Efikasnost prečišćavanja (%)

Elektroprovodljivost (µS/cm)

658

152

1000

79

Boja (oCo-Pt)

50

<5

5

90

Utrošak KMnO4(mg/l)

28

0.5

8

98

Isparni ostatak (mg/l)

694

120

/

83

Amonijak (mg/l)

1.9

0.3

1.0

84

Arsen (mg/l)

0.017

< 0.005

0.010

70

Vodovodna voda je intenzivno žuto obojena, karakterističnog mirisa i povremeno mikrobiološki neispravna