agencija za ekologiju
 

    Adresa:
  Tel/Fax:
  E-mail:

 Proizvodnja :
 Tel/Fax:
  E-Mail:
23300 Kikinda, Sterije Popovića 42
+381 (0) 230 439 200, +381 (0) 230 437 999
office@envirotech.rs


+381 (0) 230 434 674
support@envirotech.rs


Najjeftiniji i najbrži put za obezbeđivanje higijenski ispravne pijaće vode!
 

     

 
JAVNA ČESMA U BAČKOM BRESTOVCU
 

 
 
 
 

Bački Brestovac, Opština Odžaci

 
 
 
 

U eksploataciji od maja 2009. godine

Investitor:

Mesna zajednica Bački Brestovac

Kapacitet:

500 l/h

Primenjena
tehnologija:

Mehanička filtracija, nanofiltracija, dezodoracija, UV sterilizacija

Distribucija vode:

Senzorske slavine

Karakteristični
sastojci u vodi:

Vodovodna voda

Prečišćena voda

MDK

Efikasnost prečišćavanja (%)

Elektroprovodljivost (µS/cm)

1350

374

1000

72

Boja (oCo-Pt)

30

<5

5

>83

Utrošak KMnO4(mg/l)

32.5

2.8

8

91

Isparni ostatak (mg/l)

754

249

/

67

Amonijak (mg/l)

0.42

0.2

1.0

52

         

Bunarska voda je žuto obojena, karakterističnog mirisa i povremeno mikrobiološki neispravna 

Prečišćena voda je bez boje, mirisa i mikrobiološki ispravna