agencija za ekologiju
 

    Adresa:
  Tel/Fax:
  E-mail:

 Proizvodnja :
 Tel/Fax:
  E-Mail:
23300 Kikinda, Sterije Popovića 42
+381 (0) 230 439 200, +381 (0) 230 437 999
office@envirotech.rs


+381 (0) 230 434 674
support@envirotech.rs


Najjeftiniji i najbrži put za obezbeđivanje higijenski ispravne pijaće vode!
 

     

 
JAVNA ČESMA U FEKETIĆU
 

 
 

 
 

Feketić, Opština Mali Iđoš

 
 
 
 

U eksploataciji od novembra 2003. godine

Investitor:

Mesna zajednica Feketić

Kapacitet:

500 l/h

Primenjena
tehnologija:

Mehanička filtracija, adsorpcija, UV sterilizacija

Distribucija vode:

Senzorske slavine

Karakteristični
sastojci u vodi:

Vodovodna voda

Prečišćena voda

MDK

Efikasnost prečišćavanja (%)

Boja (oPt/Co)

25

5

5

80

Mutnoća (NTU)

6.5

0.18

1.0

97

Slobodni hlor (mg/l)

0.40

0.0

0.50

100

Gvožđe (mg/l)

1.85

0.04

0.30

99

Mangan (mg/l)

0.18

0.02

0.05

89

Vodovodna voda je gvožđevitog ukusa, karakterističnog mirisa i povremeno mikrobiološki neispravna

Prečišćena voda je bez boje, mirisa i mikrobiološki ispravna