agencija za ekologiju
 

    Adresa:
  Tel/Fax:
  E-mail:

 Proizvodnja :
 Tel/Fax:
  E-Mail:
23300 Kikinda, Sterije Popovića 42
+381 (0) 230 439 200, +381 (0) 230 437 999
office@envirotech.rs


+381 (0) 230 434 674
support@envirotech.rs


Najjeftiniji i najbrži put za obezbeđivanje higijenski ispravne pijaće vode!
 

     

 
JAVNA ČESMA U KARAVUKOVU
 

 
 
 
 

Karavukovo, Opština Odžaci

 
 
 
 

U eksploataciji od maja 2007. godine

Investitor:

Poklon firme Envirotech

Kapacitet:

500 l/h

Primenjena
tehnologija:

Mehanička filtracija,deferizacija, nanofiltracija, dezodoracija, UV sterilizacija

Distribucija vode:

Kuglasti ventil

Karakteristični
sastojci u vodi:

Vodovodna voda

Prečišćena voda

MDK

Efikasnost prečišćavanja (%)

Elektroprovodljivost (µS/cm)

1350

380

1000

72

Boja (oCo-Pt)

20

<5

5

>75

Utrošak KMnO4(mg/l)

12

1.5

8

86

Isparni ostatak (mg/l)

1250

350

/

74

Amonijak (mg/l)

3.2

0.7

1.0

72

Gvožđe (mg/l)

3.8

0.2

0.3

95

         

Arsen (mg/l)

0.022

< 0.005

0.010

77

Vodovodna voda je intenzivno žuto obojena, karakterističnog mirisa i povremeno mikrobiološki neispravna