agencija za ekologiju
 

    Adresa:
  Tel/Fax:
  E-mail:

 Proizvodnja :
 Tel/Fax:
  E-Mail:
23300 Kikinda, Sterije Popovića 42
+381 (0) 230 439 200, +381 (0) 230 437 999
office@envirotech.rs


+381 (0) 230 434 674
support@envirotech.rs


Najjeftiniji i najbrži put za obezbeđivanje higijenski ispravne pijaće vode!
 

     

 
JAVNA ČESMA U NOVIM KOZARCIMA
 

 
 
 
 

Novi Kozarci, Opština Kikinda

 
 
 
 

U eksploataciji od septembra 1999. godine

Investitor:

Česmu građanima poklonio Dr Miroslav Kukučka

Kapacitet:

500 l/h

Primenjena
tehnologija:

Mehanička filtracija, Scavenger, Adsorber, UV sterilizacija

Distribucija vode:

Senzorske slavine

Karakteristični
sastojci u vodi:

Vodovodna voda

Prečišćena voda

MDK

Efikasnost prečišćavanja (%)

Boja (oPt/Co)

50

5

5

90

Utrošak KMnO4 (mg/l)

27.8

4.1

8,0

85

Amonijak (mg/l)

1.3

0.05

1.0

31

Arsen (mg/l)

0.012

< 0.010

0.010

96

Vodovodna voda je žuto obojena, karakterističnog mirisa i povremeno mikrobiološki neispravna 

Prečišćena voda je bez boje, mirisa i mikrobiološki ispravna