agencija za ekologiju
 

    Adresa:
  Tel/Fax:
  E-mail:

 Proizvodnja :
 Tel/Fax:
  E-Mail:
23300 Kikinda, Sterije Popovića 42
+381 (0) 230 439 200, +381 (0) 230 437 999
office@envirotech.rs


+381 (0) 230 434 674
support@envirotech.rs


Najjeftiniji i najbrži put za obezbeđivanje higijenski ispravne pijaće vode!
 

     

 
JAVNA ČESMA U MOKRINU
 

 
 
 
 

Mokrin, Opština Kikinda

 
 
 
 

U eksploataciji od maja 2012. godine

Investitor:

Mesna zajednica Mokrin, Mokrin

Kapacitet:

800 l/h

Primenjena
tehnologija:

Mehanička filtracija,nanofiltracija, uklanjanje arsena, dezodoracija, hlorisanje

Distribucija vode:

Senzorske slavine

Karakteristični
sastojci u vodi:

Vodovodna voda

Prečišćena voda

MDK

Efikasnost prečišćavanja (%)

Elektroprovodljivost (µS/cm)

499

208

1000

>58

Boja (oCo-Pt)

10

<5

5

>50

Utrošak KMnO4(mg/l)

9.8

1.2

8

88

Isparni ostatak (mg/l)

340

162

/

52

Amonijak (mg/l)

1.4

0.28

1.0

80

Arsen (mg/l)

0.028

<0.0005

0.010

>98

Vodovodna voda je intenzivno žuto obojena, karakterističnog mirisa i povremeno mikrobiološki neispravna