agencija za ekologiju
 

    Adresa:
  Tel/Fax:
  E-mail:

 Proizvodnja :
 Tel/Fax:
  E-Mail:
23300 Kikinda, Sterije Popovića 42
+381 (0) 230 439 200, +381 (0) 230 437 999
office@envirotech.rs


+381 (0) 230 434 674
support@envirotech.rs


Najjeftiniji i najbrži put za obezbeđivanje higijenski ispravne pijaće vode!
 

     

 
JAVNA ČESMA U BAČKOM PETROVCU, broj II
 

 
 
 
 

Bački Petrovac, Opština Bački Petrovac

 
 
 
 

U eksploataciji od marta 2012. godine

J.K.P. “Progres”, Bački Petrovac

 

800 l/h

 

Mehanička filtracija,deferizacija, nanofiltracija, uklanjanje arsena, dezodoracija, UV sterilizacija

 

Senzorske slavine

 

Karakteristični
sastojci u vodi:

Vodovodna voda

Prečišćena voda

MDK

Efikasnost prečišćavanja (%)

Elektroprovodljivost (µS/cm)

1537

68

1000

96

Boja (oCo-Pt)

50

<5

5

>90

Utrošak KMnO4(mg/l)

41.1

2.2

8

95

Isparni ostatak (mg/l)

953

47

/

95

Gvožđe (mg/l)

0.12

<0.1

0.3

>17

Mangan (mg/l)

0.02

<0.01

0.05

>50

Amonijak (mg/l)

3.99

0.56

1.0

>86

Arsen (mg/l)

0.02

< 0.0005

0.010

>97

Ukupna tvrdoća (odH)

4.1

0.02

/

99

Bunarska voda je intenzivno žuto obojena, karakterističnog mirisa i povremeno mikrobiološki neispravna 

Prečišćena voda je bez boje, mirisa i mikrobiološki ispravna