agencija za ekologiju
 

    Adresa:
  Tel/Fax:
  E-mail:

 Proizvodnja :
 Tel/Fax:
  E-Mail:
23300 Kikinda, Sterije Popovića 42
+381 (0) 230 439 200, +381 (0) 230 437 999
office@envirotech.rs


+381 (0) 230 434 674
support@envirotech.rs


Najjeftiniji i najbrži put za obezbeđivanje higijenski ispravne pijaće vode!
 

     

 
JAVNA ČESMA U PIVNICAMA
 

 
 
 
 

Pivnice, Opština Bačka Palanka

 
 
 
 

U eksploataciji od novembra 2005. godine

Investitor:

Mesna Zajednica Pivnice

Kapacitet:

500 l/h

Primenjena
tehnologija:

Mehanička filtracija,nanofiltracija, dezodoracija, UV sterilizacija

Distribucija vode:

Senzorske slavine

Karakteristični
sastojci u vodi:

Vodovodna voda

Prečišćena voda

MDK

Efikasnost prečišćavanja (%)

Elektroprovodljivost (µS/cm)

2520

235

1000

91

Boja (oCo-Pt)

110

5

5

95

Utrošak KMnO4(mg/l)

70.5

1.7

8

98

Isparni ostatak (mg/l)

1562

146

/

91

Amonijak (mg/l)

7.9

0.5

1.0

94

Bunarska voda je intenzivno žuto obojena, karakterističnog mirisa i povremeno mikrobiološki neispravna 

Prečišćena voda je bez boje, mirisa i mikrobiološki ispravna