agencija za ekologiju
 

    Adresa:
  Tel/Fax:
  E-mail:

 Proizvodnja :
 Tel/Fax:
  E-Mail:
23300 Kikinda, Sterije Popovića 42
+381 (0) 230 439 200, +381 (0) 230 437 999
office@envirotech.rs


+381 (0) 230 434 674
support@envirotech.rs


Najjeftiniji i najbrži put za obezbeđivanje higijenski ispravne pijaće vode!
 

     

 
JAVNA ČESMA U SILBAŠU
 

 
 

 
 

Silbaš, Opština Bačka Palanka

 
 
 
 

U eksploataciji od decembra 2003. godine

Investitor:

Mesna zajednica Silbaš

Kapacitet:

500 l/h

Primenjena
tehnologija:

Mehanička filtracija, Nanofiltracija, dezodoracija, UV sterilizacija

Distribucija vode:

Senzorske slavine

Karakteristični
sastojci u vodi:

Vodovodna voda

Prečišćena voda

MDK

Efikasnost prečišćavanja (%)

Boja (oPt/Co)

100

5

5

95

Elektroprovodljivost (µS/cm)

1891

324

1000

83

Utrošak KMnO4 (mg/l)

69.7

3.6

8,0

95

Natrijum (mg/l)

327

39.7

150

88

Hloridi (mg/l)

282

51

200

82

Amonijak (mg/l)

4.70

0.40

1.0

92

Vodovodna voda je žuto obojena, karakterističnog mirisa i povremeno mikrobiološki neispravna 

Prečišćena voda je bez boje, mirisa i mikrobiološki ispravna