agencija za ekologiju
 

    Adresa:
  Tel/Fax:
  E-mail:

 Proizvodnja :
 Tel/Fax:
  E-Mail:
23300 Kikinda, Sterije Popovića 42
+381 (0) 230 439 200, +381 (0) 230 437 999
office@envirotech.rs


+381 (0) 230 434 674
support@envirotech.rs


Najjeftiniji i najbrži put za obezbeđivanje higijenski ispravne pijaće vode!
 

     

 
JAVNE ČESME U  BAČKOJ TOPOLI - BAČKA TOPOLA I
 

 
 
 
 
 

Bačka Topola, Opština Bačka Topola

 
 
 
 

U eksploataciji od februara 2011. godine

Investitor:

REC, Beograd, Korisnik :Opština Bačka Topola

Kapacitet:

500 l/h

Primenjena
tehnologija:

Mikrofiltracija,deferizacija/demanganizacija ,Nanofiltracija,dezodoracija, UV sterilizacija

Distribucija vode:

Senzorske slavine

Karakteristični
sastojci u vodi:

Bunarska voda

Prečišćena voda

MDK

Efikasnost prečišćavanja (%)

Elektroprovodljivost (µS/cm)

692

 427

1000

38

Ukupna tvrdoća (odH)

18.5

 10.6

/

43

Amonijak (mg/l)

0.61

 0.05

1.0

91

Mangan (mg/l)

0,183

 0.03

0,05

84

Gvožđe (mg/l)

0.8

 <0,05

0,3

94

Bunarska voda je žuto obojena, karakterističnog mirisa i povremeno mikrobiološki neispravna 

Prečišćena voda je bez boje, mirisa i mikrobiološki ispravna