agencija za ekologiju
 

    Adresa:
  Tel/Fax:
  E-mail:

 Proizvodnja :
 Tel/Fax:
  E-Mail:
23300 Kikinda, Sterije Popovića 42
+381 (0) 230 439 200, +381 (0) 230 437 999
office@envirotech.rs


+381 (0) 230 434 674
support@envirotech.rs


Najjeftiniji i najbrži put za obezbeđivanje higijenski ispravne pijaće vode!
 

     

 
JAVNA ČESMA U TOVARIŠEVU
 

 
 
 
 

Tovariševo, Opština Bačka Palanka

 
 
 
 

U eksploataciji od januara 2006. godine

Investitor:

Mesna Zajednica Tovariševo

Kapacitet:

500 l/h

Primenjena
tehnologija:

Mehanička filtracija,nanofiltracija, uklanjanje arsena, dezodoracija, UV sterilizacija

Distribucija vode:

Senzorske slavine

Karakteristični
sastojci u vodi:

Vodovodna voda

Prečišćena voda

MDK

Efikasnost prečišćavanja (%)

Elektroprovodljivost (µS/cm)

1129

800

1000

29

Boja (oCo-Pt)

15

5

5

67

Utrošak KMnO4(mg/l)

17.6

1.9

8

89

Isparni ostatak (mg/l)

700

500

/

28

Amonijak (mg/l)

2.8

0.8

1.0

71

Arsen (mg/l)

0.02

< 0.005

0.010

75

Bunarska voda je žuto obojena, karakterističnog mirisa i povremeno mikrobiološki neispravna 

Prečišćena voda je bez boje, mirisa i mikrobiološki ispravna